överensstämmelse

Så här används ordet överensstämmelse i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Bristen på överensstämmelse ledde till upptäckten av den tunga väteisotopen , deuterium ( se Sv .
  • Den lätta väteatomkärnans , protonen , massa blev 1.00755 , och neutronens , den neutrala partikelns , massa beräknades till 1.0083 i god överensstämmelse med på andra vägar härledda värden .
  • Precisionsmätning av olika ämnens röntgenspektra röjde bristande överensstämmelse mellan » X-enheten » och den vanliga enheten för våglängder , som är en » ångström » , d. v. s. en tiomilliondels centimeter .


Ordanalys

  • överensstämmelse med betydelsen överens|stämmelse med innebörden punkt där något liknar något annat, beröringspunkt. överensstämmelse tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på överens|stämmelse är t.ex överensstämmelsen, överensstämmelser.

Obestämd form överensstämmelser
Bestämd form överensstämmelsen
Bestämd form, plural

överensstämmelse består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.