överensstämmande

Så här används ordet överensstämmande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • fl . , vilka alla funnit i stort sett överensstämmande resultat .
  • De skulle avväpna de terroristiska banden och de tjeckiska stridskrafterna , som skyddade dem , och skapa grundvalen för införande av en principiell reglering , motsvarande innebörden av en tusenårig historia och överensstämmande med de tyska och tjeckiska folkens praktiska behov , förklarades det .
  • De tre utrikesministrarna kom vidare överens om en procedur för utarbetandet av fredsfördragen , i huvudsak överensstämmande med de ryska önskemålen .


Ordanalys

överensstämmande består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:








Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.