överenskoms

Så här används ordet överenskoms i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Samtidigt med denna uppgörelse överenskoms om konjunkturtillägg med 7 procent under dåvarande löneavtals giltighetstid , d. v. s. till 1 juli 1938 .
  • Vid prolongeringen vidtogos vissa justeringar av arbetstiden för treskiftsarbetare i Finspång , varjämte överenskoms om semestern .
  • Denna konferens följdes av ett möte i Kairo 22-26 november mellan Roosevelt , Churchill och Chiang Kai-shek , vid vilken överenskoms att Japan skulle utsättas för ett skoningslöst tryck till lands , till sjöss och i luften tills det tvingats till kapitulation utan villkor .


Ordanalys

överenskoms består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.