överenskomna

Så här används ordet överenskomna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Detta skedde i form av ett avtal med kvarnarna i landet , enligt vilket dessa skulle förbinda sig att tillämpa dels en viss inmalningsprocent i fråga om svensk spannmål , dels vissa överenskomna priser .
  • De uppgörelser om leverans , som kommo till stånd , voro till allra största delen ingångna i samband med konverteringar av äldre kontrakt och inneburo för säljarna en avsevärd nedsättning av tidigare överenskomna pris .
  • Planet var på väg från Finland till Norge i enlighet med en överenskommelse från 1941 , att tyska obeväpnade » kurirflygplan » finge - följande vissa överenskomna ruter - flyga mellan Norge och Finland över svenskt område och vice versa .


Ordanalys

överenskomna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.