överenskommo

Så här används ordet överenskommo i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Inom kvarnindustrien , vars riksavtal utlöpte 1 maj , överenskommo parterna utan större svårigheter om vissa justeringar av det gamla avtalet .
  • Vägstyrelserna och vägbyggnadsarbetarna överenskommo om ett nytt avtal med enhetliga allmänna bestämmelser för tre är framåt .
  • Därefter följde sju punkter , av vilka de viktigaste voro den första , som innehöll en utfästelse att samarbeta även efter kriget , den fjärde , i vilken man erkände nödvändigheten av att snarast möjligt skapa en allmän internationell organisation , baserad på principen om suverän jämlikhet mellan alla fredsälskande stater och öppen för medlemskap för alla sådana stater , stora eller små , för bevarandet av internationell fred och säkerhet , samt den sjätte , i vilken de fyra makterna överenskommo att efter fientligheternas slut inte använda sina stridskrafter inom andra länders territorier utom för de syften , som avsågos i deklarationen och efter samfälld rådplägning .


Ordanalys

överenskommo består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26602 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26602 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.