överenskommits

Så här används ordet överenskommits i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Deras representanter sammanträdde enligt vad i Köpenhamn överenskommits ånyo i Genève under september för att rådpläga om sitt framträdande i folkförbundsförsamlingen .
  • I enstaka fall hade visserligen avtalen uppsagts , men i det stora flertalet fall hade överenskommits om framflyttande av avtalens uppsägningstider i avvaktan på dyrtidstilläggsuppgörelsen .
  • Den 18 juni kompletterades dessa uppgifter genom ett pressmeddelande , att mellan svenska och tyska regeringarna överenskommits , att det svensk-tyska clearingavtalets bestämmelser tills vidare skulle tillämpas även på betalningar för vissa transport- och försäkringskostnader m . m .


Ordanalys

överenskommits består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.