överenskommelser

Så här används ordet överenskommelser i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Om man undantar restaurangfacket , åvägabragtes redan under årets första månad överenskommelser om nya kollektivavtal i stället för de till årsskiftet uppsagda .
  • Det enda lovande tecknet låg i meddelandena om överenskommelser mellan de rörsockerproducerande länderna ; skulle dessa komma till stånd , kom frågan om understöd till den svenska betodlingen i ett annat läge , eftersom det numera måste stå klart för var och en , att det endast gällde hjälp under ett tillfälligt nödläge .
  • Om den väldiga , omfattningen av dessa specialuppgörelser får man en föreställning därav , att enbart Youngplanens ikraftträdande för tyska riksdagen innebar godkännande av 5 omfattande lagar och 119 diplomatiska överenskommelser .


Ordanalys

  • överenskommelser med betydelsen överens|kommelse med innebörden avtal, uppgörelse. överenskommelser tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på överens|kommelse är t.ex överenskommelsen, överenskommelser.

Obestämd form överenskommelser
Bestämd form överenskommelsen
Bestämd form, plural

överenskommelser består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.