överdirektör

Så här används ordet överdirektör i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det är därför med känslan av ett redligt och i högsta måtto framgångsrikt fyllt värv kronprinsen kan mottaga den varma hyllning , som i dag med fullkomlig enstämmighet möter honom från svenska folkets sida . » Vid Sveriges allmänna exportförenings årsmöte den 15 april framhöll likaledes föreningens nyvalde ordförande , överdirektör Björn Prytz , att kronprinsens representationsresa i de östra medelhavsländerna varit en första rangens insats för stärkande av våra förbindelser utåt .
  • Då tillkallades av handelsministern såsom sakkunniga , med uppdrag att i samarbete med rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap verkställa planläggning och eventuellt reglering av viktigare förnödenheter för industriens behov , överdirektör E .
  • Inledningsanföranden höllos därefter från arbetsgivaresidan av överdirektör Hugo Hammar , Göteborg , disponenten Chr .


Ordanalys

överdirektör består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.