överbryggar

Så här används ordet överbryggar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Värst är kanske denna kluvenhet , som bara döden överbryggar .
  • Kärlek överbryggar tyvärr inte tafatthet i längden .
  • Också många av de zabave jag undersökt kan beskrivas som ritualer som stärker gruppens integration , socialiserar gruppmedlemmar och överbryggar klyftor mellan det dåvarande och det nuvarande .


Ordanalys

  • överbryggar med betydelsen överbryggar med innebörden övervinna. överbryggar tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överbryggar är t.ex överbryggade, överbryggat, överbrygga.

Grundform (Verb) att överbrygga
Nutidöverbryggar
Dåtidöverbryggade
Supinum har/haft överbryggat
Imperativ överbrygga

överbryggar består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.