överbefälhavare

Så här används ordet överbefälhavare i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Mot detta förslag reserverade sig hrr Borell och Giron , vilka motsatte sig tillsättandet av en överbefälhavare och endast föreslogo en liten försvarsstab med mycket begränsade uppgifter .
  • I avsikt att bättre än hittills säkerställa ett enhetligt försvarsförberedelsearbete i fred och ledningen i krig voro huvuddelen av kommissionens medlemmar eniga om , att därutöver borde tillkomma en överbefälhavare för försvarskrafterna , biträdd av en försvarsstab , bildad genom utbrytningar ur de olika försvarsgrensstaberna .
  • Krigstillstånd proklamerades omedelbart i Finland , och fältmarskalk Mannerheim utnämndes till överbefälhavare .


Ordanalys

  • överbefälhavare med betydelsen överbefälhavare med innebörden chef för ett lands krigsmakt. överbefälhavare tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på överbefälhavare är t.ex överbefälhavaren, överbefälhavare, överbefälhavarna.

Obestämd form överbefälhavare
Bestämd form överbefälhavaren
Bestämd form, pluralöverbefälhavarna

överbefälhavare består av 15 bokstäver, varav sju vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.