östligaste

Så här används ordet östligaste i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Genom en koncentrisk operation , vari såväl flottan som armén deltagit , erövrade japanerna under månadens första vecka Lunghaijärnvägens östligaste ändpunkt Haichow , som emellertid kineserna i enlighet med » den förbrända jordens princip » förvandlat till en hög rykande ruiner .
  • Vädret blev emellertid bättre , och » ltalia » vände därför stäven rakt mot Kap Leigh Smith , Spetsbergens östligaste udde , passerade tvärs över ögruppen på 8,000 fots höjd samt nådde efter 69 timmars flygning åter hangaren i Ny Aalesund den 18 maj kl. 10,20 f. m .
  • Det blev emellertid möjligt att finna en formel , som erhöll den sistnämndes fulla instämmande och mot vilken endast ganska dämpade farhågor ännu hunnit framkomma , så t. ex. från Kanadas östligaste och äldsta provinser , vilka frukta att se sina intressen åsidosatta av de övriga , om det kanadensiska förbundsparlamentet erhåller rätt att utan förbehåll av engelska parlamentets sanktion ändra Kanadas konstitution , vilken formellt är en lag , beslutad av engelska parlamentet .


Ordanalys

östligaste består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.