österrikisk-ungerska

Så här används ordet österrikisk-ungerska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ekon från det österrikisk-ungerska kejsardömet , antagligen -- en känsla för tradition och hierarki .
  • Han följde efter Dando , som stod uppe i baren och diskuterade med sin vän Coningsby , chefen på stället , om det österrikisk-ungerska kejsardömet och Frans Josefs personliga egenskaper .
  • Ledda av tyskarna började de splittrade , förödmjukade österrikisk-ungerska arméerna att avancera in i Galicien , genom områden de hade förlorat under hösten .


Ordanalys

österrikisk-ungerska består av 20 bokstäver, varav sju vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.