österrikare

Så här används ordet österrikare i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Antalet tyska flyktingar uppgick till omkring 3 500 , vartill kommo 600 österrikare .
  • De omkring 2 500 tyska militärer ( bland vilka även befann sig c:a 150 österrikare , polacker och tjecker ) , som flytt över till Sverige , hade internerats i läger vid Ränneslätt , Rinkeby-Gälltofta i närheten av Kristianstad samt Backamo och Grunnebo i närheten av Uddevalla .
  • Ingen österrikare har gjort mera för att skada sitt eget land , och ingen tysk har gjort mera för att vanhedra det tyska namnet .


Ordanalys

österrikare består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.