österländska

Så här används ordet österländska i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ekumeniskt blev detta märkliga möte icke desto mindre , därigenom att det österländska patriarkatet , representerande det allra äldsta och allra vördnadsvärdaste i den kristna kyrkan , reservationslöst gick samman med lutheraner , anglikaner och reformerta i den gamla och den nya världen , varigenom Roms hållning blev betonat sekterisk .
  • Hall kastade sig halvliggande på en av de breda , låga sofforna , vilkas brokiga österländska vävnader gåvo rummen deras prägel av haremsgemak .
  • De äro modershjärtats morgonlandsspråk , de digivande spenarnas romani , den bubblande modersmjölkens eviga österländska .


Ordanalys

  • österländska med betydelsen västerländsk med innebörden europeisk och nordamerikansk. österländska tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på västerländsk är t.ex Västerländskt, Västerländska.

österländska består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.