örlogsfartygen

Så här används ordet örlogsfartygen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De gingo ut på pålbroarna , där örlogsfartygen lågo förtöjda , stego ombord på dem och besågo dem som två gamla sjöbussar , undrade och förkastade och gillade och förargades .
  • Till sist följde Fader Vår och Välsignelsen och » Nu tackar Gud allt folk » , varvid bröllopssaluten från Skeppsholmsbatteriet och örlogsfartygen på Strömmen började .
  • Här mannade de svenska örlogsfartygen reling såsom hälsning till presidentfartygen , och salut gavs från Skeppsholmsbatteriet och » Drottning Victoria » , besvarad av » Lennuk » .


Ordanalys

  • örlogsfartygen med betydelsen örlogs- med innebörden krigs-. örlogsfartygen tillhör ordklassen förledOlika böjningsformer på örlogs- är t.ex .

örlogsfartygen består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.