önskvärdheten

Så här används ordet önskvärdheten i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vad beträffar den länge svävande frågan om uppförandet av ett särskilt museum för den moderna konsten kan nämnas att Nationalmusei chef i december till k. m:t ingav en skrivelse , vari han framhöll önskvärdheten av att ecklesiastikministern måtte tillsätta en kommitté för frågans allsidiga belysning .
  • I fråga om läkemedlen framhölls särskilt önskvärdheten av att trygga den inhemska penicillinframställningen med tanke på beredskapskravet .
  • Kommittén uttalade därefter önskvärdheten av , att undantag måtte medgivas från sådana i svensk lagstiftning förekommande stadganden , som lade hinder i vägen för en rekonstruktion .


Ordanalys

önskvärdheten består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.