önskvärda

Så här används ordet önskvärda i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det önskvärda samarbetet med N . F. talar emellertid starkt till förmån för Genève .
  • Även om det stortyska rikets maktutveckling långt in i sedan gammalt försvarsvänliga kretsar kunde skapa en viss tvekan om de möjliga målen och de önskvärda medlen , så framkallade dock urladdningarna i sydost allt kraftigare försvarsvänliga vindar över Danmark .
  • Åt samma kommitté uppdrogs även att genom särskilda sakkunniga verkställa en undersökning av animalieproduktionens utveckling och önskvärda omfattning samt att åstadkomma en permanent statistisk undersökning av förhållandet mellan salupriser och taxeringsvärden .


Ordanalys

  • önskvärda med betydelsen önskvärd med innebörden som man önskar el. strävar efter, lämplig. önskvärda tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på önskvärd är t.ex önskvärt, önskvärda.

önskvärda består av nio bokstäver, varav tre vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.