önskningarna

Så här används ordet önskningarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Muren mellan de onda önskningarna och den onda gärningen är så raserad , att endast den grövsta grunden finnes kvar : fruktan för straffet .
  • De önskningarna och begären har jag sedan vägt och prövat i fullt solsken .
  • Hastigt ströddes för vindarna de sönderfallande spillrorna av skiljemuren i hans inre mellan de onda önskningarna och den onda handlingen - endast hans egen feghet låg kvar i det längsta som ett oöverstigligt hinder .


Ordanalys

  • önskningarna med betydelsen lyck|önskan med innebörden gratulation. önskningarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på lyck|önskan är t.ex Lyckönskan, Lyckönskningar.
  • önskningarna med betydelsen lyck|önskning med innebörden gratulation. önskningarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på lyck|önskning är t.ex Lyckönskningen, Lyckönskningar.
  • önskningarna med betydelsen önskan med innebörden det som man önskar. önskningarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på önskan är t.ex önskan, önskningar.
  • önskningarna med betydelsen önskning med innebörden önskan. önskningarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på önskning är t.ex önskningen, önskningar.

Obestämd form Lyckönskningar
Bestämd form Lyckönskan
Bestämd form, plural

önskningarna består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.