önskemålet

Så här används ordet önskemålet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Så länge dessa åskådningar stå oförmedlade mot varandra , så länge kvarstår alltså den ömsesidiga misstro , som alltjämt , liksom före världskrigets utbrott , utgör det svåraste hindret för ett förverkligande av önskemålet om en varaktig fred .
  • ) , sedan det visat sig , att de ryska förslagen knappast läto förena sig med Finlands ställning som medlem av Nationernas förbund , och Ryssland å sin sida vägrat att gå med på det från finländsk sida uttalade önskemålet , att eventuella tvistefrågor i framtiden skulle underställas opartisk skiljedom .
  • Det ofta framförda önskemålet om en svensk personbilsindustri gick under 1926 åtminstone preliminärt i uppfyllelse - ett faktum som torde få anses som det mest betydelsefulla inom den inhemska motorvärlden .


Ordanalys

  • önskemålet med betydelsen önske|mål med innebörden önskan, önskning. önskemålet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på önske|mål är t.ex önskemålet, önskemål, önskemålen.

Obestämd form önskemål
Bestämd form önskemålet
Bestämd form, pluralönskemålen

önskemålet består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.