ömsesidiga

Så här används ordet ömsesidiga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Förslaget , som genom ömsesidiga eftergifter mycket starkt närmade de båda språkformerna till varandra , framkallade kritik såväl från riksmålshåll som från särskilt Västlandets landsmålsmän , vilka opponerade sig mot avskaffandet av de för det övriga Norge främmande feminina i-formerna - d. v. s. mot t. ex. det enligt förslaget för bägge målformerna gemensamma » over steinbrua » i stället för dittills .
  • Så länge dessa åskådningar stå oförmedlade mot varandra , så länge kvarstår alltså den ömsesidiga misstro , som alltjämt , liksom före världskrigets utbrott , utgör det svåraste hindret för ett förverkligande av önskemålet om en varaktig fred .
  • Samtidigt undertecknades en deklaration om Sveriges och sovjetunionens ömsesidiga rättsanspråk .


Ordanalys

  • ömsesidiga med betydelsen ömse|sidig med innebörden som gäller två parter; inbördes, gemensam. ömsesidiga tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på ömse|sidig är t.ex ömsesidigt, ömsesidiga.

ömsesidiga består av tio bokstäver, varav fem vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.