ögonblicksbilder

Så här används ordet ögonblicksbilder i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Färgfotograferingen utvecklades därhän , att goda ögonblicksbilder numera kunna tagas .
  • Alla dessa minnesglimtar ur en familjs och en gosses liv , all åkallan av den tid som var , alla ögonblicksbilder och reflektioner över den tid som är , formar sig till ett slags självbiografi i mosaikteknik .
  • Det kan röra sig om allt från korta vardagliga ögonblicksbilder till rapporter om krigets fasor eller om återtagande av fartyg som konfiskerats av de främmande arméerna ( den i tidens historia mindre bevandrade skulle för övrigt haft nytta av en sammanfattning av det kaotiska skedet ) .


Ordanalys

ögonblicksbilder består av 16 bokstäver, varav fem vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.