åvägabringa

Så här används ordet åvägabringa i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • åvägabringa kontroll över de i frihamnarna befintliga kaffelagrens distribution .
  • För att i någon mån åvägabringa en välbehövlig ökning av fältens storlek importerades på enskilt initiativ , ekonomiskt understött av Stockholms kapplöpningssällskap , under pågående säsong ett antal hästar , 7 stycken , av vilka några blevo försålda till olika ägare .
  • Dell betraktar det såsom önskvärt att genom alla möjliga medel för efterforskning och utan någon inskränkning alla frågor rörande krigets utbrott och förlopp ställas i full belysning på , det att över händelserna ett ljus må falla , som är tillräckligt för att åvägabringa en allmän övertygelse . » Med anledning av att påven i Rom förordnat , att sista söndagen i oktober skall iakttagas såsom » Kristi konungaväldes högtid » hade domprosten i St. John the Divine i Newyork yrkat , att Ekumeniska nämnden skulle taga i övervägande frågan om en motsvarande helgdag för den övriga kristna världen .


Ordanalys

åvägabringa består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.