åvägabragte

Så här används ordet åvägabragte i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid den oväntat lugna övergången från främmande till inhemskt styre i Oslo inträffade en kuriös episod , i det den svenske ledaren för de norska polistruppernas utbildning docenten H . Söderman , genom en dumdristig men lyckad kupp på egen band åvägabragte omflyttningen av makten från den tyska till den norska polisen i Oslo .
  • Denna åvägabragte » likriktningen » inom tidningsväsendet genom stadganden om yrkesjournalistens rättigheter och skyldigheter , som ställde pressen i allt väsentligt under den politiska maktens direkta förmyndarskap .


Ordanalys

åvägabragte består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.