åtskillnad

Så här används ordet åtskillnad i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den nya författningen skulle bevara de republikanska institutionerna , dock med klar åtskillnad mellan den lagstiftande och den verkställande makten .
  • Av dessa två var den med Tyskland väl knappt så uttömmande som de nordiska , i det den endast föreskriver obligatorisk skiljedom i tvister av rättslig art , men ej för frågor av politisk art. I realiteten är dock denna åtskillnad icke av särdeles stor betydelse , då man egentligen ej kan tänka sig någon fråga Danmark och Tyskland emellan , som ej har någon rättslig basis .
  • Svensk inrikespolitik var under 1943 , liksom under de föregående krigsåren , så nära förbunden med utrikespolitiken , att en åtskillnad mellan de båda begreppen är svår att upprätthålla .


Ordanalys

  • åtskillnad med betydelsen åtskillnad med innebörden skillnad. åtskillnad tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på åtskillnad är t.ex åtskillnaden.

Obestämd form
Bestämd form åtskillnaden
Bestämd form, plural

åtskillnad består av tio bokstäver, varav tre vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.