åtnjutande

Så här används ordet åtnjutande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De egentliga guldvalutaländerna företedde den ofördelaktigaste anblicken med sänkt eller i bästa fall oförändrad prisnivå , medan länder med deprecierad valuta kommo i åtnjutande av mer eller mindre höjda pris .
  • Vad anginge frågan , i vilken utsträckning även kvinnliga lärjungar borde komma i åtnjutande av understöd , funno de sakkunniga , särskilt med hänvisning därtill , att flickor genom den nya läroverksorganisationen erhållit tillträde till de allra flesta av de allmänna läroverken , att någon skillnad i nämnda avseende icke borde göras i fråga om manliga och kvinnliga lärjungar .
  • Sålunda höjdes anslaget till Sveriges orkesterföreningars riksförbund till åttio tusen kronor , varigenom utöver det trettiotal föreningar , som redan tidigare understötts av lotterimedel , ytterligare tolv dylika kommo i åtnjutande av bidrag , i vissa fall ända upp till tre tusen kronor .


Ordanalys

åtnjutande består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.