åtgärderna

Så här används ordet åtgärderna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Från myndigheternas sida möttes strejkutskottet med en förklaring om , att de tilltänkta åtgärderna låge utanför lagens råmärken , och till sist förklarades aktionen olaglig även domstolsvägen .
 • Den 13 / 5 tillställde Abessinien N . F. en ny not med klagomål över åtgärderna från Italiens sida , och 16 / 5 begärde Italien - tydligen i förhalningssyfte - i en not till Abessinien , att förlikningskommissionen endast skulle undersöka intermezzot i Ual-ual , men icke övriga sammanstötningar eller gränsregleringsfrågan .
 • Ett annat område , där genomförandet av de statliga åtgärderna syntes stöta på svårigheter , utgjordes av den redan år 1934 inaugurerade silverpolitiken .


Ordanalys


  åtgärderna består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.