återverkningar

Så här används ordet återverkningar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Då den internationella krisens återverkningar började att även drabba Sverige , vidtogos särskilda åtgärder för att via radion informera allmänheten om de viktiga beslut , som myndigheterna fattat i avsikt att motverka krisens inflytande på samhällslivet och folkförsörjningen .
  • Men på många händer har dock uträttats ett arbete , som vittnar om att hjulet hålles i sakta rörelse , trots alla deprimerande återverkningar från den stora europeiska organismen , som så tröstlöst råkat i olag .
  • Tack vare detta statliga stöd avvärjdes den internationella jordbrukskrisens mest förödande återverkningar , och modernäringen skyddades mot ekonomiskt sammanbrott allt med hänsyn till en livskraftig jordbruksnärings stora betydelse för vår folkförsörjning och vår försvarsberedskap - och av statistiken framgick , att medelprisen för produkterna under 1938 lågo något högre än närmast föregående år .


Ordanalys

  • återverkningar med betydelsen återverkan med innebörden konsekvens, följd. återverkningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på återverkan är t.ex återverkan, återverkningar.
  • återverkningar med betydelsen återverkning med innebörden återverkan. återverkningar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på återverkning är t.ex återverkningen, återverkningar.

Obestämd form återverkningar
Bestämd form återverkan
Bestämd form, plural

återverkningar består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.