återverkan

Så här används ordet återverkan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det skenbart föga betydelsefulla intermezzo , som i början av december 1934 inträffade vid brunnen Ual-ual vid den italienska kolonien Somaliland , där en drabbning utkämpades mellan infödda italienska soldater och etiopier , utvecklades under 1935 småningom till en krigisk konflikt av betydande mått med återverkan i både gamla och nya världen .
  • Utanför Operan , d. v. s. i konsertlivet , kunde man efter det andra världskrigets utbrott mycket tydligt skönja de politiska händelsernas återverkan på det musikaliska området även i ett neutralt land .
  • Påminnelsen gällde även den friare ställning , som utlovats åt mandatområdet Irak , vilket 1932 skulle förklaras myndigt och moget till att med Englands förord upptagas i de suveräna förbunds staternas krets i Genève - ett löfte som kan komma att fä en för engelska intressen riskabel återverkan på främre Orientens olika problem .


Ordanalys

  • återverkan med betydelsen återverkan med innebörden konsekvens, följd. återverkan tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på återverkan är t.ex återverkan, återverkningar.

Obestämd form återverkningar
Bestämd form återverkan
Bestämd form, plural

återverkan består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.