återupptar

Så här används ordet återupptar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Margot har slutat upp att korrigera , men jag skulle tro att han strax återupptar sitt skrivande .
  • Nu ekade spökrösten igen ... " tingsrätten återupptar huvudförhandlingen i stora tingssalen ... "
  • 21 § Om en arbetstagare som är föräldraledig enligt 4 eller 5 § föräldraledighetslagen ( 1995:584 ) eller helt ledig enligt 9 § samma lag sägs upp på grund av arbetsbrist , börjar uppsägningstiden löpa - när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet , eller - när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker .


Ordanalys

återupptar består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.