återupptagna

Så här används ordet återupptagna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den medeltida arkeologiens största händelse under året var den återupptagna undersökningen av Korsbetningsgravarna vid Visby .
  • Den är 1928 till alla nordiska arkeologers glädje återupptagna utgrävningen avsåg att upptaga stockgolvet samt undersöka de underliggande lagren .
  • Bland de förhistoriska fältundersökningarna år 1928 voro tvenne av märkligare art , nämligen den efter ett nioårigt avbrott äntligen återupptagna undersökningen av stenåldersboplatsen i Dagsmosse nära Alvastra i Östergötland och utgrävningen av det för Sveriges vidkommande första förhistoriska skeppet vid Galtabäck i Halland .


Ordanalys

återupptagna består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.