återupptagandet

Så här används ordet återupptagandet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • En annan företeelse , visst icke ny men som tagit delvis andra former , var återupptagandet av ångfärjeplanerna ej endast för förbindelse mellan Göteborg och England utan denna gång jämväl mellan Nynäshamn och Finland-Balticum .
  • Förbindelsen norrut från Munkbron till Vasabron ordnades genom återupptagandet av den s. k. Slingerbultleden under Riddarhusbron och runt Riddarhusets paviljonger .
  • Blickar man tillbaka på årets händelser och diskussioner , fäster man sig i första rummet vid en rad tilldragelser , som på ena eller andra sättet hade med vår utrikes och neutralitetspolitik att göra : upphävandet av överenskommelsen om den tyska transiteringen genom Sverige till och från Norge , lejdbåtstrafikens olika faser , av vilka vår folkförsörjning var starkt beroende , ubåten Ulvens undergång , som krävde 33 mans liv , den nästan samtidiga beskjutningen av ubåten Draken , beskjutningen av två svenska fiskebåtar , varvid 12 man omkommo , de svenska trafikplanen Gladans och Gripens hemlighetsfulla förolyckande , behandlingen av de främmande flygplanen , diskuterad i synnerhet i samband med de s. k. Lekvattnets- och Skarpnäcksaffärerna , återupptagandet av de diplomatiska förbindelserna med norska regeringen i London , som ju formellt aldrig hade varit avbrutna , överenskommelsen om norsk och även dansk polisutbildning i Sverige , den hjälpverksamhet , som vi ha varit i tillfälle att bedriva i olika länder , överförandet till Sverige av 1600 estländare , hitkomsten av ett stort antal flyktingar , krigsförlisningar , neutralitetskränkningar i form av överflygningar och bombfällningar etc. Alldeles särskilt berördes stämningen i Sverige av de upprörande händelserna i Danmark och Norge , särskilt då av judeförföljelserna i Danmark och deportationerna av studenter vid universitetet i Oslo .


Ordanalys

återupptagandet består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.