återupplivande

Så här används ordet återupplivande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den lilla pelerinen hade endast bebådat den stilutveckling , som nådde sin kulmen i ett återupplivande av den verkliga ballongärmen , vilken användes på aftonklänningen eller på aftonjackan , som också ofta hade formen av en till armbågen nående cape , vilken avslutades med ett par skärpändar , vilka korsades fram och knötos bak , och därigenom gav den höga empirmidjan , ett annat stilanslag i 1932 års mode .
  • Nyssnämnda tvenne avtal skapade vissa förutsättningar för ett återupplivande av de internationella betalnings- och varurörelserna .
  • Genom västspärrens brytande kort efter Tysklands kapitulation skapades förutsättningar för återupplivande av vår storsjöfart och därigenom en förbättrad varutillförsel från samt skeppning av exportindustriens stapelvaror till transoceana marknader .


Ordanalys

återupplivande består av fjorton bokstäver, varav sex vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.