återuppliva

Så här används ordet återuppliva i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Sedan Moskva härmed begynt återuppliva » Peter den stores fästning » sedan tsartiden i södra delen av Finska viken , riktades anspråk mot Finland med krav på lämpliga stödjepunkter i samma syfte i södra Finland .
  • Något som ytterligare väckte en viss uppmärksamhet i England var tillkännagivandet , att en tysk eskader på 40 fartyg i slutet av april skulle besöka spanska farvatten och därvid även spanska medelhavshamnar för att » återuppliva gammal tradition » .
  • Det dröjde rätt länge , innan de många nykomlingarna i deputeradekammaren funnit väg till de rätta partifållorna , och då fram på hösten partigrupperingarna hunnit konsolideras , befanns det , att ungefär hälften av det radikala partiet ville göra slut på samgåendet mellan höger och radikaler samt i all stillhet förberedde ett försök att återuppliva en äldre periods traditionella vänsterkartell , en » fruktbärande samverkan » mellan radikaler och socialdemokrater .


Ordanalys

återuppliva består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.