återuppbyggandet

Så här används ordet återuppbyggandet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • I gengäld resignerade socialdemokraterna beträffande genomförandet av partiets speciella politiska krav , och som följd härav var det möjligt för de borgerliga partierna att stödja regeringen i varje dess strävan att underlätta återuppbyggandet av landets ekonomi och näringsliv .
  • för att i Karelen fortsätta det under 1941 påbörjade arbetet med sågning av timmer till återuppbyggandet på landsbygden .
  • Dess huvuduppgift är att leda återuppbyggandet av landets produktion och av folkets arbetskraft , hälsa och levnadsstandard efter krigsårens ödeläggelse och förfall .


Ordanalys

återuppbyggandet består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.