återställande

Så här används ordet återställande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Statsmakten bör därför anses ha rätt att , ehuru detaljerade , uttryckliga stadganden därom icke ingå i lagarna , skrida till erforderliga åtgärder för bevarande och återställande av ordningen » .
 • Partiledaren professor Ohlin skisserade ett program för den samhällsekonomiska balansens återställande .
 • Emellertid framkom konstitutionsutskottet , icke minst under medverkan av utskottets högerledamöter , i maj med ett enhälligt förslag om tryckfrihetens preliminära återställande till läget före 1941 .


Ordanalys


  återställande består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:








  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.




  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.