återspegla

Så här används ordet återspegla i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Dessa återspegla nämligen i mycket ringa grad den starka stegring av ungdomsarbetslösheten , som är en av den senaste tidens mest oroande sociala företeelser och som i främsta rummet måste tillskrivas fackföreningsmonopolismen , tack vare vilken de unga utestängas från arbetsplatserna , vilka reserveras för de redan enrollerade fackföreningsmedlemmarna .
  • Det var likheten mellan lervarven och trädens årsringar som hos De Geer födde den fruktbara tanken , att variationerna i bägge fallen bero på växlingar i klimatet med årlig period och återspegla en av solstrålningen eller andra kosmiska faktorer avhängig planetarisk rytm .
  • Till en del var Sassnitz-trafikens inställande orsak till de minskade siffrorna för det lastade tonnaget , men dessa återspegla också minskningen i det kvantitativa varuutbytet i dess helhet .


Ordanalys

  • återspegla med betydelsen återspeglar med innebörden ge en spegelbild av, reflektera. återspegla tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återspeglar är t.ex återspeglade, återspeglat, återspegla.

Grundform (Verb) att återspegla
Nutidåterspeglar
Dåtidåterspeglade
Supinum har/haft återspeglat
Imperativ återspegla

återspegla består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.