återkoppling

Så här används ordet återkoppling i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Störningar genom återkoppling , under radions genombrottsår ett verkligt plågoris , äro numer icke så vanliga tack vare starkare stationer , förbättrade mottagare och sist , men icke minst , bättre kännedom hos lyssnarna om apparatens skötsel .
  • Vid en audionmottagare med en lampa och försedd med variabel återkoppling kan den säkra mottagningsdistansen bli minst tiodubbelt större än vid kristallmottagaren .
  • Denna anordning kallas återkoppling och medgiver , om den utnyttjas fullt , många hundra gångers förstärkning .


Ordanalys

  • återkoppling med betydelsen återkoppling med innebörden påverkan på en verksamhet av tidigare resultat. återkoppling tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på återkoppling är t.ex återkopplingen, återkopplingar.

Obestämd form återkopplingar
Bestämd form återkopplingen
Bestämd form, plural

återkoppling består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.