återknyter

Så här används ordet återknyter i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Eric Hallström hade på sin utställning i Färg och form i november sammanfört sitt tidiga naivistiska Stockholms- och Norrlandsmåleri med sina senaste arbeten , vilkas eruptiva färgdramatik på samma gång återknyter till detta skede och är typisk för utvecklingstendensen inom det för ögonblicket dominerande yngre svenska måleriet .
  • Mina öden hos familjen von Hancken lämnar jag åt glömskan , nämner blott , att mina vänners farhågor och mina fienders hemliga önskningar besannades i lika mått samt återknyter berättelsens tråd , där den bröts eller vid stora inkörseln till Sutre gästgivargård .
  • 3 Herr Hansen förklarar och återknyter


Ordanalys

återknyter består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.