återkallelse

Så här används ordet återkallelse i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • 28 § Har ransoneringsbevis återkallats , skall innehavaren genast överlämna beviset till den myndighet som har återkallat det eller , om annan myndighet har angetts i beslutet om återkallelse , till denna myndighet .
  • En uppgift om grund för återkallelse enligt 4 kap. 1 , 2 , 4 , 5 eller 6 § taxitrafiklagen eller en anmälan enligt 3 kap. 5 § taxitrafiklagen ska gallras ur registret fem år efter det att den fördes in .
  • Detsamma gäller en uppgift om grund för återkallelse enligt 11 § lagen om biluthyrning .


Ordanalys

återkallelse består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26710 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26710 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.