återinträtt

Så här används ordet återinträtt i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Alla möten sker i det här rummet och Dirch Frode har återinträtt som min torped om någon trilskas . "
  • Han hade gått i pension 1938 när hans son Donald övertagit hans plats som styrman och hade återinträtt i tjänsten ett år senare när Donald inkallades i aktiv tjänst vid Kungliga Marinreserven .
  • Och nu har jag alltså också hört storspoven , jag behöver inte misströsta , jag har ganska snabbt återinträtt i vad man skulle kunna kalla mitt normala tillstånd .


Ordanalys

återinträtt består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.