återinträde

Så här används ordet återinträde i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Detta krav ville arbetsledningen icke bifalla , då den ansåg , att avtalsbrytande arbetare icke böra tillåtas föreskriva villkor för sitt återinträde i arbetet .
  • För att underlätta Leipzigmissionens snara återinträde på dess gamla fält efter kriget och därmed möjliggöra en begränsning av vår kyrkas mission i Indien fann sig styrelsen ej böra återkräva sina gjorda utlägg för den omhänderhavda verksamheten .
  • Briand och Stresemann , båda slutligen Nobelpristagare , rörde sig i ungefär parallella banor , och Poincaré , som i juli gjorde sitt återinträde på den storpolitiska arenan som ledare för den franska samlingsregering , varigenom de föregående månadernas täta och häftiga kabinettsstrider nådde ett slut , tycktes helt koncentrera sina ansträngningar på räddandet av den nödställda francen - ansträngningar , som tack vare en betydande målmedvetenhet också kröntes med mycket påtagliga framgångar .


Ordanalys

återinträde består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.