återhållsamhet

Så här används ordet återhållsamhet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Med anledning av föregående års överproduktion med åtföljande rent förlustbringande priser hade statens slakterinämnd uppmanat producenterna till större återhållsamhet .
  • En följd av valet blev också , att man från konservativ sida utlovade större återhållsamhet i utnyttjandet av Oppositionens maktställning i landstinget .
  • Det är en nationell plikt för alla och envar att i sina uttalanden och handlingar iakttaga den återhållsamhet som är nödvändig , om icke den ansvariga riksstyrelsens arbete skall försvåras och äventyras .


Ordanalys

  • återhållsamhet med betydelsen återhållsam med innebörden som håller igen, måttfull, restriktiv. återhållsamhet tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på återhållsam är t.ex återhållsamt, återhållsamma.

återhållsamhet består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.