återhämtning

Så här används ordet återhämtning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • kr. , och växelrörelsen , som under 1934 gått tillbaka med 66 mill . , visade 1935 en återhämtning på 25 mill .
  • Den svenska kronans guldvärde , räknat på pariserfranc , stod i början av året i något över 56 % men hade i början av mars sjunkit till omkring 53 % , varefter en återhämtning snart nog inträdde , som med smärre variationer stod sig in i december .
  • Den återhämtning , som i ett flertal länder kunde konstateras beträffande den industriella produktionen synes så långt tillgängligt siffermaterial ger vid handen ha i första hand inriktats på kapitalvarorna , vilket ock är rätt naturligt , enär ju dessa svårast drabbats av depressionen .


Ordanalys

  • återhämtning med betydelsen återhämtar sig med innebörden få krafterna tillbaka. återhämtning tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återhämtar sig är t.ex återhämtade, återhämtat, återhämta.

Grundform (Verb) att återhämta
Nutidåterhämtar sig
Dåtidåterhämtade
Supinum har/haft återhämtat
Imperativ återhämta

återhämtning består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.