återhämta

Så här används ordet återhämta i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Ett annat gynnsamt moment var nedgången i arbetslösheten , som vittnade om att industrien höll på att återhämta sina krafter .
  • Det nyssnämnda rysk-tyska fördraget , ur storpolitisk synvinkel t. v. av mera platonisk natur , stimulerade sålunda på ett påtagligt sätt det engelska intresset för Polen , som efter den som ryssfiende kände marskalk Pilsudskis statskupp i maj strävat att återhämta sina inre krafter , till ej ringa del gynnat av den engelska kolstrejkens fördelaktiga ehuru till tiden begränsade inverkan på zlotyn .
  • Efter kraftanspänningen 1941 fick armén tid att återhämta sig samt förbättra och utbygga sina positioner .


Ordanalys

  • återhämta med betydelsen återhämtar sig med innebörden få krafterna tillbaka. återhämta tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återhämtar sig är t.ex återhämtade, återhämtat, återhämta.

Grundform (Verb) att återhämta
Nutidåterhämtar sig
Dåtidåterhämtade
Supinum har/haft återhämtat
Imperativ återhämta

återhämta består av nio bokstäver, varav fyra vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.