återgivning

Så här används ordet återgivning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Bland årets mångahanda men skäligen obetydliga tyska lustspel och komedier lyste Svindlaren Felix Krull efter Thomas Manns roman som en solitär , präglad av elegans och osvikligt god smak i sin återgivning av det glada lättsinnets tid kring sekelskiftet .
  • I den ganska länga raden av folkliga bygdefilmer var Åke Ohlbergs återgivning av Fredrik Ströms " Folket i Simlångsdalen " den jämnaste och livfullaste , medan Sven Edvin Saljes " På dessa skuldror " i Gösta Folkes regi sympatiskt skilde sig från slentrianen genom en måttfullt realistisk , intim och sakligt vederhäftig framställning av människor i modern svensk landsbygd .
  • Slutligen företräddes Österrike av den geniale Pabsts återgivning av en judepogrom i 80-talets Ungern , " Den förlorade sonen " .


Ordanalys

  • återgivning med betydelsen återger med innebörden berätta om, skildra. återgivning tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återger är t.ex återgav, återgivit, återge.

Grundform (Verb) att återge
Nutidåterger
Dåtidåtergav
Supinum har/haft återgivit
Imperativ återge

återgivning består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.