återfinner

Så här används ordet återfinner i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Allt det här beror framför allt på att jag ser ett mycket stort föredöme i mig själv , för hur en mor och hustru bör vara , men inte återfinner något av detta hos henne som jag är tvungen att kalla mor .
  • Som den främsta litterära händelsen under året framstår - vid sidan av Selma Lagerlöfs nya roman - en ny novellsamling , Leonora , av Per Hallström , vari läsaren återfinner alla de lysande författaregenskaper , som gjort Per Hallström till den kanske främste av nu levande och verksamma novellister över huvud taget .
  • Emellertid voro de filmer , som stodo på programmet , ofta ej så experimentellt lagda som dem man återfinner på utlandets avantgarde-biografer , med vilka våra svenska filmstudios för övrigt som bekant ha en hel del gemensamt .


Ordanalys

  • återfinner med betydelsen återfinner med innebörden finna på nytt, hitta (igen). återfinner tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återfinner är t.ex återfann, återfunnit, återfinn, återfinna.

Grundform (Verb) att återfinna
Nutidåterfinner
Dåtidåterfann
Supinum har/haft återfunnit
Imperativ återfinn

återfinner består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26714 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26714 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.