återerövra

Så här används ordet återerövra i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Beträffande lönemarknaden kommer 1924 säkerligen att framstå som ett märkesår i så måtto , att den fackliga arbetarrörelsen då gjorde en rad framgångsrika framstötar för att återerövra de lönepositioner , som den de närmast föregående åren måst vika ifrån under trycket av lågkonjunkturer och svår arbetslöshet .
  • Moderna femkampen tilldrog sig under året stort allmänt intresse , beroende på att nya krafter trädde fram , vilka ansågos kapabla att återerövra vår olympiska rangplats i denna gren .
  • Över Atlanten gnistades bud att Rush V var på väg att återerövra Guldpokalen till Sverige .


Ordanalys

återerövra består av tio bokstäver, varav fem vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.