återbetalas

Så här används ordet återbetalas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Ett särskilt riksdagsutskott skall övervaka valutamarknaden , och till Nationalbanken skola återbetalas 40 milj.
 • De av staten lämnade tillskotten , som skulle löpa med 5 1 / 2 % ränta , skulle när som helst kunna av banken återbetalas .
 • I september erbjöds marknaden ånyo tvenne statliga emissioner , den ena ett premieobligationslån å 150 000 och den andra ett kortfristigt 2 % obligationslån att återbetalas den 15 december 1944 .


Ordanalys


  återbetalas består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.