återbetalades

Så här används ordet återbetalades i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Men en sådan förtida uppsägning skulle bli kostsam , eftersom Henrik endast kunde köpas ut genom att hela den summa han lagt in återbetalades .
  • Av clearingkrediten till Tyskland på 90 milj. återbetalades under 1942 3 / 4 De svenska exportörernas kreditutfästelse för 1942 resulterade i en kredit på 67 milj.
  • men å äldre lån återbetalades under januari-oktober 1936 371 mill .


Ordanalys

  • återbetalades med betydelsen åter med innebörden tillbaka. återbetalades tillhör ordklassen adv.Olika böjningsformer på åter är t.ex .
  • återbetalades med betydelsen återbetalar med innebörden betala tillbaka. återbetalades tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återbetalar är t.ex återbetalade, återbetalat, återbetala.

återbetalades består av tretton bokstäver, varav sex vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.