återbetalade

Så här används ordet återbetalade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Mikael var som alltid underhållande sällskap , men Lisbeth Salander hade en obehaglig känsla av att han granskade henne med en särdeles udda blick när hon återbetalade lånet med en check på 12oooo kronor .
  • Staten återbetalade under året den kredit på go mill .
  • 4 § Med avgångsvederlag enligt 3 § avses också återbetalning av pensionsavgifter som arbetstagaren själv har haft att betala på grund av anställningen såvida inte de återbetalade medlen betalas till Statens tjänstepensionsverk .


Ordanalys

  • återbetalade med betydelsen åter med innebörden tillbaka. återbetalade tillhör ordklassen adv.Olika böjningsformer på åter är t.ex .
  • återbetalade med betydelsen återbetalar med innebörden betala tillbaka. återbetalade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på återbetalar är t.ex återbetalade, återbetalat, återbetala.

återbetalade består av tolv bokstäver, varav sex vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.